Kingitus ostuga alates 45 €

Isikuandmete kaitse

Käesolev eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse poliitika on välja töötatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel, selliste andmete vaba liikumise ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ ja määratletakse, kuidas teie isikuandmed, mida esitate seoses veebisaidi https://ksisters.ee, ning meilt kaupade ja teenuste ostmisel kasutatakse ja kaitstakse veebilehe kaudu või muul viisil teie koostöö kaudu meiega (näiteks kliendiliinil või veebivestluses) ja edaspidi pärast lojaalsusprogrammis osalemist. See tähendab eelkõige seda, et isikuandmete töötlemisel Ksisters Sp. z o. o. järgitakse seaduslikkuse, õigluse, läbipaistvuse, eesmärgi piiramise, säilitamise piiramise, andmete minimeerimise, täpsuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõtteid.

Isikuandmete vastutav töötleja on Ksisters Sp.z o.o. registreeritud aadressil Novogrodzka tänav 50, kontor 515, Varssavi, kood 00-695, kantud riiklikku kohturegistrisse, mida haldab Varssavi linna ringkonnakohus, riikliku kohturegistri 12. äriosakond numbriga WA.XII NS. -REJ.KRS/19689/21/434, põhikapitaliga 5000.00 PLN (täielikult tasutud), REGON nr 388839360, NIP nr PL7011031806, KRS: 0000894651 (Ksisters), märgib, et ka kõik "isikuandmed ") loetakse rangelt konfidentsiaalseks ja seda töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse valdkonnas kehtivate õigusnormidega.

Ksisters Sp.z o.o. vastutab andmetega töötamise eest seoses veebimüügi, toodete kohaletoimetamise ja pettuste ennetamisega.

Isikuandmete töötlemise võib Ksisters delegeerida töötlejale. Isikuandmete töötlemisega seotud teabe saamiseks, sealhulgas Ksistersi andmetöötlejate nimekirja saamiseks võtke ühendust [email protected]

Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks prioriteet. Seetõttu pöörame isikuandmetele ja nende kaitsele asjakohast tähelepanu. Käesolevas Isikuandmete turva- ja kaitsepoliitikas („Reeglid“) soovime teid teavitada sellest, milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume ja kuidas me seda kasutame.

1. Isikuandmed ja nende töötlemine

1.1. Isikuandmete kategooriad

Kogume erinevaid andmeid olenevalt sellest, millist meie teenust te kasutate.

Kui ostate meie juures, kogume:
- Nimi ja kontaktandmed. Nimi, meiliaadress, postiaadress, telefoninumber.
- Demograafia. Sugu, sünniaeg, riik ja eelistatud keel.
- Lepingutingimustest tulenevad andmed - ostetud tooted, kliendisegment ja osutatavate teenuste maht.
Sisselogimisandmed. Meil ei ole juurdepääsu teie sisselogimisparoolile.

Kui saate meie turundussõnumeid, kogume:
- Nimi ja kontaktandmed - e-posti aadress, nimi ja telefoninumber.
- Demograafia – riik, soo andmed.

Töötleme ka järgmisi isikuandmeid:
- Ksistersi ja kliendi suhtlus.
- Interneti-liikluse kirjed Ksistersi toetatud veebisaitidel

1.2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid:

Teenuste pakkumine ja nende täiustamine. Oma teenuste osutamiseks ja nende täiustamiseks kogume mõningaid teie isikuandmeid järgmiselt:
- Meie veebisaidi kaudu tellitud kaupade või teenuste tellimuse töötlemine. See on vajalik müügilepingu täitmiseks ja seadusest tulenevate kohustuste (nt raamatupidamisdokumendid) täitmiseks.
- Toote saadavuse teatised. Kui küsite teateid kaupade saadavuse kohta, töötleme teie isikuandmeid teie nõusolekul.
- Klienditugi. Klienditeeninduse pakkumiseks ja müügilepingu täitmisega seotud probleemide kõrvaldamiseks töötleme Teie isikuandmeid, mis on vajalikud lepingute täitmiseks.
- Suhtlemine. Kasutame kogutud andmeid teiega suhtlemiseks ja sellise suhtluse isikupärastamiseks. Näiteks võime teiega e-posti teel või muul viisil ühendust võtta, et tuletada teile meelde, et teie veebikorvis on tooteid, aidata teil tellimust lõpule viia, teavitada teid teie taotluse, tellimuse või kaebuse hetkeseisust või et saada teilt lisateavet või teavitada teid, et peate oma konto aktiivse oleku säilitamiseks tegema vajalikud toimingud. Kui ostate meie juurest volitatud kasutajana, töötleme neid andmeid Ksistersi õigustatud huvide huvides, nagu eespool kirjeldatud.
- Teenuste täiustamine. Kasutame andmeid oma teenuste ja süsteemide pidevaks täiustamiseks, sealhulgas uute funktsioonide lisamiseks ja samal ajal teadlike otsuste tegemiseks koondanalüüside ja äriteabe abil, kõik põhineb meie õigustatud huvil ettevõtlusvabaduse vastu ja vajadusest parandada turul edu saavutamiseks pakutavad teenused. Teie õiguste ja huvide piisava kaitse tagamiseks kasutame isikuandmeid, mis on võimalikult palju anonüümseks muudetud.
- Kaitse, turvalisus ja vaidluste lahendamine. Andmeid võime töödelda ka õigustatud huvi alusel, milleks on meie süsteemide ja klientide kaitse ja turvalisuse tagamine, pettuste avastamine ja ärahoidmine, vaidluste lahendamine ja meie lepingute jõustamine õigustatud huvi alusel.
- Turunduspakkumised.
- Saadame teile turundusteatise juba ostetud toodetega sarnaste toodete kohta.
- Saate need turundusteatised alati tagasi lükata, järgides igas meilis sisalduvat tellimusest loobumise linki.
- Kui loobute turundusteadete tellimisest, ei kasuta me enam sel eesmärgil teie e-posti kontakte. Hakkame teile turundamise teatist saatma alles siis, kui olete uuesti tellinud.
- Nähtavaid turunduspakkumisi saab valida täiendava teabe põhjal, mida oleme teie kohta aja jooksul saanud, kontaktteabe, demograafilise teabe, lemmikute ja meie toodete ja veebisaitide kasutamise andmete (küpsised, IP-aadress, teie brauseri esitatud andmed klikid, kuvatud turunduspakkumised ja teave külastatud toodete kohta). Me ei teosta automatiseeritud andmetöötlust, millel oleks teile õiguslikud tagajärjed.
- Kui te ei ole meie klient, töötleme teie andmeid ainult teie nõusolekul.
- Teil on igal ajal õigus keelduda andmete tasuta töötlemisest.
- Küpsiste töötlemine Ksistersi hallatavatelt veebisaitidelt.
- Kui teie veebilehitseja sisaldab küpsiseid, töötleme veebisaidile postitatud küpsisefailide menetluse protokolle, et tagada veebisaidi parim toimimine ja Ksistersi veebireklaamimise eesmärgil. Lisateavet leiate dokumendi eraldi peatükist.

1.3. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Teie isikuandmeid saab kolmandatele isikutele edastada ainult juhul, kui see on vajalik müügilepingu täitmiseks, õigustatud huvi alusel või kui olete andnud selleks eelneva nõusoleku:

(a) Tütarettevõtetele ja töövõtjatele müügilepingu täitmiseks, samuti sisemiste protsesside ja protseduuride läbiviimiseks.

b) Finantsasutustele, makseteenuse pakkujatele maksete töötlemiseks, samuti pankadele müügilepingu täitmiseks.

(c) Logistikaettevõtetele teie tellitud kauba kohaletoimetamiseks, samuti pretensiooni lahendamiseks, sealhulgas lepingu lõpetamiseks.

(d) Meie partneritele, et rakendada lojaalsussüsteemi, milles osalete.

(e) Teistele partneritele, kes pakuvad täiendavaid andmetöötlusteenuseid.

(f) Kolmandatele isikutele, näiteks juriidilisele või finantsesindajale.

g) Riigiasutustele (näiteks politseile).

(h) Kolmandatele isikutele, kes viivad läbi klientidevahelisi uuringuid.

2. Kliendikonto ja ost registreerimiseta

(a) Isikliku konto loomise osana loome teile parooliga kaitstud kliendikonto. Kliendikonto kaudu saate otse juurdepääsu oma andmetele, sealhulgas redigeerimisvõimaluse, ning saate vaadata oma andmeid täidetud ja lõpetamata tellimuste kohta. Samuti saate oma kliendikonto kaudu hallata oma isikuandmeid ja uudiskirja tellimust.

(b) Kui te ei soovi ostude sooritamiseks kliendikontot avada, saate ostleda ka registreerimata.

(c) Teil on õigus leping lõpetada vastavalt asjakohastele tingimustele.

3. Isikuandmete turvalisus ja säilitustähtaeg

3.1. sikuandmete turvalisus

(a) Teie isikuandmed edastatakse meile krüpteeritud kujul. Kasutame kodeerimissüsteemi HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure). Turvame oma veebisaite ja muid süsteeme tehniliste ja korralduslike meetmetega, mis kaitsevad teie andmete kadumise ja hävimise ning volitamata isikute juurdepääsu, muutmise või levitamise eest.

(b) Nõuame, et meie protsessid oleksid GDPR-iga kooskõlas.

(c) Juurdepääs teie kontole on võimalik alles pärast teie isikliku parooli sisestamist. Sellega seoses tuletame teile meelde, et on oluline, et te ei avaldaks oma juurdepääsuandmeid kolmandatele isikutele ja sulgeksite alati oma veebibrauseri akna, kui olete oma kliendikontol toimingud lõpetanud, eriti kui kasutate oma arvutit teised kasutajad. Ksisters ei vastuta kasutatud paroolide kuritarvitamise eest, välja arvatud juhul, kui Ksisters sellisele tingimusele otseselt kaasa aidanud.

3.2. Töötlemisperiood

Kogume ja säilitame isikuandmeid:
- Kõigi müügilepingust tulenevate õiguste ja kohustuste tagamiseks vajaliku aja jooksul.
- 1 aasta pärast garantiiaja lõppu, et tagada võimalike vaidluste lahendamine.
- Ajal, mil Ksisters on usaldusisikuna kohustatud hoidma vastavalt üldsiduvatele õigusnormidele. Raamatupidamisdokumendid nt. Ksistersi poolt väljastatud arved, arhiveeritakse vastavalt seadusele 10 aasta jooksul nende esitamisest.
- Kauba saadavusest teavitamise nõusolek kehtib kuni saadavuse info saatmiseni, kuid mitte kauem kui 1 aasta jooksul või kuni selle kehtetuks tunnistamiseni.
- Turunduspakkumiste nõusolek kehtib 4 aastat või kuni selle tühistamiseni.

Muudel juhtudel sõltub töötlemisperiood töötlemise eesmärgist või on määratud isikuandmete kaitse valdkonna õigusaktidega.

4. Andmesubjektide õigused

a) Kui töötleme teie isikuandmeid, võite igal ajal küsida tasuta teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

b) Kui arvate, et töötleme isikuandmeid, rikkudes teie isikuandmete kaitset ja privaatsuspoliitika juriidilisi tingimusi, võite nõuda selgitust. Võite taotleda selliselt loodud oleku eemaldamist. Eelkõige võite nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist, kustutamist või nende blokeerimist.

c) Oma õiguste kasutamiseks võtke ühendust andmekaitseametnikuga aadressil [email protected]. Võite ka ühendust võtta Andmekaitseamet (www.aki.ee), asukoht Tatari 39, 10134 Tallinn, Eesti.

d) Võite oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta. Kui võtate tagasi oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, siis teie isikuandmed kustutatakse; see aga ei kehti nende isikuandmete kohta, mida Ksister vajab seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt juba tehtud tellimuse töötlemiseks) või oma õigustatud huvide kaitsmiseks. Isikuandmed hävitatakse ka juhul, kui isikuandmed ei ole sihtotstarbeliselt vajalikud või kui teie andmete säilitamine on muudel seadusest tulenevatel põhjustel lubamatu.

5. Veebisaidid

5.1. Küpsised

Meie sait kasutab küpsiseid, et muuta meie pakkumine asjakohaseks, huvitavaks ja kasutajasõbralikuks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse, nutitelefoni või muusse seadmesse ja mida kasutatakse teie brauseris. Küpsiseid kasutame nt. kellele:
- ostukorvi õige funktsionaalsus, et saaksite oma tellimuse võimalikult lihtsalt täita.
- jätke oma sisselogimisandmed meelde, et te ei peaks neid korduvalt sisestama.
- kohandage meie sait kõige paremini teie vajadustega, jälgides liiklust, saidi liikumist ja kasutatavaid funktsioone.
- uurige lisade vaatamise kohta, et me ei näitaks teile lisandeid kaupade kohta, millest te ei ole huvitatud.

5.2. Küpsiste kasutamine

Meie saidil kasutatavad küpsised võib jagada kahte põhitüüpi. Lühiajalised seansiküpsised kustutatakse niipea, kui lõpetate meie saidi külastamise. Pikaajalised püsivad küpsised salvestatakse teie seadmesse palju kauemaks või seni, kuni te need käsitsi kustutate (küpsiste seadmesse jäänud aeg sõltub küpsisest endast ja teie brauseri seadetest).

Küpsise võib vastavalt nende funktsionaalsusele jagada ka järgmisteks osadeks:
- analüütika, mis aitab meil suurendada meie saidi kasutuskogemust, mõistes, kuidas kasutajad seda kasutavad.
- konverteerimine, mis võimaldab analüüsida erinevate müügikanalite toimivust.
- jälgimine, mis koos konversiooniga aitavad analüüsida erinevate müügikanalite toimivust.
- uuesti turundamine, mida kasutame reklaami sisu isikupärastamiseks ja selle õigeks sihtimiseks.
- põhitõed, mis on saidi põhifunktsionaalsuse jaoks olulised.

5.3. Küpsiste keeldumine

Küpsiste kasutamise seaded on osa teie Interneti-brauserist. Enamik brausereid aktsepteerib vaikimisi automaatselt küpsiseid. Küpsiseid saab tagasi lükata või piirata nende tüüpidega, mille valite oma veebibrauseris.

Teavet brauserite ja küpsiste eelistuste määramise kohta leiate järgmistelt veebisaitidelt või muudest Interneti-brauseri dokumentidest.

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android

5.4. Lingid

Meie veebisait sisaldab linke teistele veebisaitidele, mis on praktilised ja sisaldavad kasulikku teavet. Pange tähele, et selliseid saite võivad omada ja hallata teised ettevõtted ja organisatsioonid ning neil võivad olla erinevad turva- ja privaatsuspoliitikad. Meie ettevõttel ei ole kontrolli ega vastutust sellistel veebisaitidel sisalduva või nende kaudu juurdepääsetava teabe, materjalide, toodete või teenuste eest.

6. Andmete edastamine väljapoole EMP-d

Osana sellest, et vastutav töötleja kasutab jooksvate toimingute jätkamiseks tööriistu, mida pakub näiteks Google, võidakse teie isikuandmeid edastada riiki väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), eelkõige Ameerika Ühendriikidesse (USA) või mõnda muusse riiki. riik, kus Google on partner, haldab tööriistu, mida kasutatakse isikuandmete töötlemiseks koos vastutava töötlejaga. Väljaspool EMP-d töödeldavate isikuandmete piisava turvalisuse tagab GDPR-i nõuetele vastavate andmetöötlusega seotud väliste lepingute tüüplepingute kohaldamine.

7. Võtke meiega ühendust

Kui teil on selle poliitika kohta küsimusi, kommentaare või taotlusi, võtke meiega ühendust meie e-posti aadressil.

Vastutav isik andmetega töötamise, veebimüügi, toodete kohaletoimetamise ja pettustevastase võitluse eest ettevõttes Ksisters Sp.z o.o.: [email protected]

Kontakt: Ksisters Sp.z o.o.
Reg. aadress: 00-695, Warszawa, ul. Nowogrodzka 50/515
REGON: 388839360
KRS: 0000894651
NIP: PL7011031806

Klienditeenindus:: [email protected]

Käesolev poliitika kehtib alates 18.09.2023.

Tellides nõustun tingimustega