Kingitus ostuga alates 45 €

Tingimused

І. Üldtingimused

1. Käesolevad äritingimused (edaspidi ka "eeskirjad") reguleerivad müügilepingu poolte, müüja, Ksisters Sp.z o.o., registreeritud aadressil Novogrodzka tänav 50, kontor 515, Varssavi, kood 00-695, vahelisi suhteid, mis on kantud riiklikku kohturegistrisse, mida peab Varssavi linna ringkonnakohus, riikliku kohturegistri 12. kaubandusosakond numbriga WA. XII NS -REJ.KRS/19689/21/434, põhikapitaliga 5 000.00 Poola zlotti (täielikult tasutud), REGON nr 388839360, NIP nr. PL7011031806, KRS: 0000894651 (nimetatakse ka Ksisters või müüja) ja ostja.

2. Ostja on isik, kes sõlmis müüjaga müügilepingu ja ostis müüjalt https://ksisters.ee veebilehe e-poe vahendusel kauba ning kellel on õigus esitada nõudeid kauba puuduste eest vastutamiseks (edaspidi "ostja"). Ostjaks võib olla, kui isikut, kes ei tegutse lepingu sõlmimisel oma äri-, töö- või kutsetegevuse raames, loetakse teda tarbijaks (edaspidi ka "tarbija").

3. Tellimuse esitamisega kinnitab ostja, et on tutvunud käesolevate reeglitega.

4. Käesolevad tingimused ja müügileping on sõlmitud eesti keeles.

ІІ. Ohutus ja infoturve

1. Ostmisel esitab ostja järgmise teabe:
- ees- ja perekonnanimi / ärinimi,
- alaline elukoht / registrijärgne asukoht;
- E-posti aadress;
- Telefoninumber.
- Kui ostja on ettevõtja ja tal on ka reg. number, käibemaksukohustuslase number, TAX number, siis sel juhul esitab ta ka selle teabe;

Need andmed on vajalikud ostja tuvastamiseks ja edasiseks suhtlemiseks kauba kohaletoimetamise eesmärgil

2. Isikuandmete töötlemise tingimused ja konkreetsete isikuandmete täpsustused, millega Ostja nõustub töötlemisega, sisalduvad dokumendis «Isikuandmete turvalisus ja kaitse».

3. Kaebuste läbivaatamise protseduuri raames nõutakse klientidelt järgmist teavet: eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress. Kõiki sel viisil saadud isikuandmeid töödeldakse eranditult kaebuse käsitlemiseks vajalikel eesmärkidel. Ostjal on õigus teha oma isikuandmetes muudatusi, sealhulgas õigus nõuda selgitust ja/või nõuda ekslikult sisestatud andmete kustutamist, samuti muid seaduses sätestatud õigusi.

ІІІ. Müügilepingu sõlmimine

1. Leping sõlmitakse elektrooniliselt, kaugjuhtimisega (e-posti teel), see tähendab Ostja elektroonilise tellimuse alusel (tellimuse edastamisega saadab Ostja pakkumise müügilepingu sõlmimiseks), mille kinnitab Müüja (pakkumise aktsepteerimine).

2. Müügileping luuakse Ostjale tellimuse saatmisega ja müüja poolt tellimuse vastuvõtmisega. Müüja kinnitab seda nõusolekut koheselt ostjale Teabekirjaga tellimuses märgitud e-posti aadressile. Teabekirjast leiab Ostja lingi Reeglite kehtivale versioonile.

3. Müügilepingu alusel kohustub Müüja müügi esemeks oleva kauba Ostjale üle andma ning Ostja kohustub kauba vastu võtma ja tasuma Müüjale ostuhinna. Müüja jätab endale eseme omandiõiguse kuni kauba hinna täieliku tasumiseni. Müüja peab saatma kauba määratud vedajale kauba kohaletoimetamiseks lõplikule Ostjale. Müüja toimetab ostjale lepingu eseme kokkulepitud koguses, kvaliteedis ja kujunduses. Kui ei ole kokku lepitud, kuidas kaup tuleb pakkida, pakendab Müüja kauba kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks vajalikus järjekorras. Samuti pakib müüja kauba transportimiseks.

IV. Hind ja maksetingimused

1. Ostja saab kauba kätte tellimuse hetkel kehtinud hinnaga. Ostjal on võimalus enne tellimuse esitamist tutvuda koguhinnaga, sealhulgas käibemaksu ja kõigi muude tasudega.

2. Müüja nõustub järgmiste maksetingimustega:
- online-makse,
- määratud makse kauba üleandmisel (kaardiga kättesaamisel, vedaja aktsepteerib raha kliendilt). Üksikasjad lingil: "Kohaletoimetamine ja maksmine".

3. Kaup jääb müüja omandisse kuni selle täieliku tasumiseni. Kauba kahjustumise riisiko möödub pärast kauba üleandmist ostjale. Kui kaup saadetakse määratud maksega, ei muutu teave maksetingimuste kohta.

V. Kohaletoimetamise tingimused

1. Kauba kokkulepitud tingimustel kohaletoimetamise tingimused on:
- tellimuse kontrollimine;
- Tellitud kauba saadavus koguses vastavalt elektroonilisele tellimusele;
- maksmine vastavalt veebisaidil olevale teabele jaotises "Maksmine ja kohaletoimetamine".

2. Võimalikud viisid kauba kohaletoimetamiseks Eesti territooriumil:
- Kauba kohaletoimetamine määratud makse aadressile. Kauba saadab kättetoimetamisteenus. Kuller toimetab pakid kohale tööpäevadel, tavaliselt 3-6 tööpäeva jooksul pärast ekspeditsiooni
- Kauba kohaletoimetamine tarneteenuse aadressile või filiaalile ilma kehtestatud makseta. Kaup tarnitakse samadel tingimustel kui tarne koos määratud maksega, ainult ostja lepib müüjaga kokku individuaalse makseviisi. Ostja on kohustatud kauba vastu võtma kolmandalt isikult (Müüja transpordipartnerilt).

3. Täitmise koht:
Müüja kohustus tellitud kaup kohale toimetada toimub kauba transportimisel ja üleandmisel kullerile (kohaletoimetamisteenus) edasiseks transportimiseks sihtkohta. Sellisel hetkel on ostjal kõik kauba kahjustused (juhuslik hävimine ja juhuslik kahjustumine) riskid

4. Müüja võib kauba kohaletoimetamise eest tasu võtta. Üksikasjalik teave kohaletoimetamise maksumuse ja tingimuste kohta leiate jaotisest "Maksmine ja kohaletoimetamine". Lisaks antakse tellimisprotsessi käigus informatsioon hinna, kuupäeva ja kohaletoimetamise maksumuse kohta, samuti kinnitab Ksisters Ostjale saadetud e-kirjas.
Koos kaubaga saab Ostja maksudokumendi (arve). Kõik hinnad, nagu näidatud, sisaldavad käibemaksu.

VI. Lepingust taganemine

1. Lepingu lõpetamine Ostja poolt, kes on Tarbija:

Ostjal on õigus Lepingust põhjust avaldamata taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest või Teenuse osutamise lepingu kuupäevast. Kuid Ksisters annab Ostjatele võimaluse Lepingust taganeda 90 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist koos vajadusega saata Müüjale lepingust taganemine [email protected] aadressile eelnimetatud perioodi jooksul. Taganemisavalduse saab alla laadida siit.

Peale kinnitusvormi saatmist saadab Ksisters Kliendile saatelehe tagastusnumbri. Kui soovite lepingust taganemise õigust kiirendada, tuleb tagastusvormis märgitud andmetega saata saatelehe tagastusnumber 5 päeva jooksul läbi Omniva, või läbi Venipaki. Tarnitava kaubaga võib kaasas olla kogu dokumentatsioon, näiteks originaalarve, näidised, juhised ja muu dokumentatsioon kauba kohta, mis teile koos kaubaga tarniti.

Kauba tagastamise kulud kannab Tarbija. Lepingust taganemisel 14 päeva jooksul alates tarnekuupäevast on Tarbijal õigus saada tagasi ka kättetoimetamise maksumus, mis on võrdne kõige odavama tarnevõimalusega. Kui see on hilisem keeldumine, saab tarbija tagasi ainult kauba väärtuse.

Eespool nimetatud summad tagastatakse tarbijale/ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates tagasimakse kättesaamise kuupäevast. Kui on kokku lepitud teisiti, tagastatakse raha samal viisil, nagu ostja makse tegi.

2. Tarbija ei saa Lepingust taganeda, kui:

 • Müüa kaupu või osutada teenuseid, mille hind sõltub hinnaliikumisest finantsturul, mida Müüja ei saa mõjutada ja mis võivad tekkida Lepingu lõppemisel;
 • Konkreetsete tarbijanõuete kohaselt valmistatud kaupade, eritellimusel valmistatud kaupade või spetsiaalselt ühele tarbijale mõeldud kaupade müümine;
 • Kiiresti riknevate kaupade müümine;
 • Kaitsepakendis kaupade müük, mida ei saa tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel tagastada ja mille kaitsepakend on pärast kohaletoimetamist kahjustatud;
 • Selliste kaupade müümine, mida võib pärast kohaletoimetamist teiste kaupadega lahutamatult segada.
 • 3. Kui Ksisters ei toimeta tellimust kohale 30 päeva jooksul alates tellimuse kuupäevast, on Ostjal õigus Lepingust taganeda.

  VII. Vastutus toote defektide ja garantii eest

  1. Kauba garantii tingimustele kohaldatakse käesolevaid eeskirju ja Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi.

  2. Ksisters vastutab puuduste eest, mis ilmnevad pärast kauba üleandmist ostja poolt garantiiajal (garantii). Kõikidele Ksistersi e-poes pakutavatele kaupadele kehtib 24 kuud, kui kaubale ei ole märgitud lühemat perioodi. Garantiiaeg algab hetkest, mil ostja saab kauba kätte.

  3. Euroopa Liidus kasutatakse ka ühte aegumiskuupäeva - periood pärast avamist (PAO). Määratud termin kantakse otse tootele või pakendile ikooni kujul, millel on avatud purgi kujutis, mille sees on number, mis tähistab toote kasutamise kuude arvu. Toode tuleb ära kasutada kindlaksmääratud aja jooksul pärast avamist.

  VIII. Kaebus

  1. Kui kohaletoimetamise käigus avastatakse puudus, maksab Ksisters Ostjale kupongina tagasi. Samuti võib klient nõuda puuduse parandamist asendusena. Kui Ksistersil ei ole võimalik või otstarbekas puudust kõrvaldada, on Ostjal õigus nõuda ostuhinnast allahindlust ning olulise puuduse korral Müügilepingust taganeda.

  2. Kaup loetakse defektseks eelkõige siis, kui sellel puuduvad tavapärased või esitletud omadused, see ei vasta ettenähtud otstarbele, ei vasta seadusest tulenevatele nõuetele või seda ei ole tarnitud kokkulepitud koguses. Suurenenud tundlikkus või allergiline reaktsioon tarnitud toote suhtes ei ole põhjus kauba puuduse tuvastamiseks. Samamoodi ei ole kauba puuduseks kingituste puudused või tasuta kaup, mida tellimus ei kata. Meie e-poes olevad tootefotod on illustratiivse tähendusega ega sisalda toote omaduste kohustuslikku kirjeldust (näiteks võib pakend erineda tootja tehtud muudatuste tõttu).

  3. Pretensioonid tuleb saata [email protected] koos kaebuse vormiga, mis on kättesaadav siin. Vormi täitmisel ärge unustage defekti kirjeldada ja lisada fotod defektsest tootest (kui võimalik). Toote, mille kohta pretensioon on esitatud, võib pärast selle kinnitamist saata täidetud ankeediga ja saatelehe tagastusnumbri abil 5 päeva jooksul Omniva esindusest või Venipaki kaudu, eeldusel, et logistikafirmale on Kliendil märgitud tagastusvormis.

  4. Ksisters teavitab Ostjat garantiinõude hindamisest, eelkõige pretensiooni kättesaamisest ja selle positiivsest või negatiivsest hinnangust e-posti või tekstisõnumi teel hiljemalt 30 päeva jooksul alates selle esitamise kuupäevast. Ksisters saab kliendiga ühendust võtta ka telefoni teel.

  5. Pretensioon vaadatakse viivitamata läbi. Kaebuse läbivaatamine, sealhulgas puuduse kõrvaldamine, ei kesta tavaliselt kauem kui 30 päeva. Vastasel juhul on Ostjal õigus Lepingust taganeda. Ostja on kohustatud aitama Ksistersil eelnimetatud tähtajast kinni pidada.

  6. Positiivse pretensiooni korral kannab Ksisters kauba tagastamise kulud.

  IX Lojaalsusprogramm - Ksistersi klubi

  1. Ostes Ksistersi e-poest tooteid, astute Ksistersi klubi lojaalsusprogrammi (edaspidi nimetatud Lojaalsusprogramm või Ksistersi klubi) liikmeks.

  2. Lojaalsusprogrammi raames saab liige Ksistersi veebipoest kosmeetikatoodete ostmiseks oma lojaalsuskontole Tagastusraha . Lojaalsuse eest kogunenud Tagastusraha summa vastab ostuhinnale eurodes.

  3. Mida rohkem tooteid lojaalsusprogrammi liige ostab, seda rohkem eeliseid ta saab. Lojaalsuse tasemed ja hüved, mida liige saab, on loetletud allpool:
  1. Novenka
  2. Sõbranna
  3. Õde

  Täpsemat infot võib leida: "My Ksisters Club".

  4. Kogunenud tagastusraha ei saa müüa ega annetada. Tagastusraha ei saa vahetada rahaks. Kogunenud Tagastusraha saab lojaalsusprogrammi liige maksta ainult kuni 50% heast väärtusest.

  5. Tagastusraha tagasimakseperiood on 1 aasta iga ostuga. Ostja saab kontrollida veebisaidil talle kättesaadavat tagastusraha, selleks peab ta olema veebisaidil volitatud. Samuti saab ta tellimuse esitamisel seda teavet ostukorvis kontrollida.

  6. Ksisters ei vastuta Tagastusraha võimaliku ebaseadusliku kasutamise eest kolmanda isiku poolt, välja arvatud juhul, kui lojaalsusprogrammi liige teavitas oma kontole juurdepääsu kaotamisest õigeaegselt.

  7. Ksisters jätab endale õiguse lojaalsusprogramm igal ajal lõpetada või lõpetada. Samuti jätab Ksisters endale õiguse muuta Tagastusraha tekkepõhist süsteemi.

  8. Lojaalsusprogrammi lõpetamise või katkemise korral kohustub Ksisters teavitama sellest Lojaalsusprogrammi liikmeid Ksistersi veebilehel. Sellisel juhul kasutamata Tagastusraha tühistatakse.

  9. Ksistersi klubi liikmelisus ja sellega seotud teenused on tasuta.

  10. Lojaalsusprogrammi liikme võib Ksistersi klubist välja arvata igal ajal omal vabal tahtel. Sellisel juhul saadab klient tühistamistaotluse e-posti aadressile: [email protected]

  X. Soovituste programm

  1. Õigus osaleda.

  Soovitusprogramm on saadaval ainult Ksistersi klientidele, kes on osalemise hetkel vähemalt kaheksateist (18) aastat vanad. Teie osalemine soovitusprogrammis ja soovituslingi või sooduskoodi kasutamine kujutab endast teie täielikku ja tingimusteta nõusolekut käesolevas lepingus sätestatud tingimustega ning Ksistersi otsuste ja tõlgendustega, mis on lõplikud ja siduvad kõigis selle programmiga seotud küsimustes.

  Soovitusprogrammi (edaspidi "Soovitamised") uus ostja on kombinatsioon unikaalsest telefoninumbrist ja e-postist (need, mida ei kasutatud tellimuste tegemisel mis tahes domeenitsooni Ksistersi veebilehel).

  Kui olete uus ostja, võib teil olla õigus saada esimese tellimuse vormistamisel allahindlust, mille suuruse määrab Ksisters oma äranägemise järgi. Selleks peate kasutama soovituslinki või viite sooduskoodi, mille andis teile sõber. Sooduskoodi rakendamiseks peate olema saidil registreeritud või volitatud ning samal ajal ei tohi teie kontol olla edukaid oste.

  2. Üldteave suunamisprogrammi kohta.

  Kui olete järginud kindlaksmääratud sobivusnõudeid, võite osaleda soovitusprogrammis pärast saidil pakutavate toodete ostmist. 48 tundi pärast esimese tellimuse saamist registreeritakse Teid automaatselt Soovitusprogrammi ja liikmena on Teil võimalik edaspidi saada oma ksisters club kontole raha tagasi summas 5 EUR (edaspidi "Cashback").

  Soovitusprogrammis osalemisest keeldumisel võtke meiega ühendust e-posti teel: [email protected]

  Nagu ülalpool öeldud, luuakse 48 tundi pärast teie kontole esimese tellimuse saamist spetsiaalne link või sooduskood (edaspidi "soovituslink"), mis on saadaval teie /my-ksisters-club isiklikul kontol.

  Saate oma soovituslinki potentsiaalsete uute ostjatega jagada.

  Tellimuste puhul, mille on esitanud soovitajad, kes lähevad Ksistersi veebisaidile, kasutades teie soovituse linki või kasutavad teie sooduskoodi esimese tellimuse esitamisel, võetakse teilt raha tagasi, selleks peab soovitaja saama oma esimese tellimuse summas 30 EUR.

  Tagastusraha saate kasutada samal põhimõttel nagu lojaalsusprogrammis.

  3. Raha tagasi saamine

  Tagastusraha krediteeritakse teie püsikliendiprogrammi kontole.

  Raha tagasi kogumine teie soovituslingi või sooduskoodi kasutamise eest, samuti vastavalt muudele käesolevates reeglites sätestatud nõuetele, toimub 48 tunni jooksul pärast seda, kui soovitaja on saanud oma esimese tellimuse.

  XІ. Vaidluste alternatiivsed lahendused

  1. Ostjal on õigus nõuda müüjalt kahju hüvitamist (e-posti teel [email protected]), kui ta ei ole veendunud, kuidas müüja on kaebust menetlenud või kui ta leiab, et müüja on rikkunud tema õigusi.

  2. Vaidluste korral võib neid lahendada pädev asutus, milleks Eesti puhul on tarbijavaidluste komisjon ( https://komisjon.ee/et ). Vaidlusi saab lahendada veebis, sõbralikult ja kohtuväliselt. Vaidluse saab lahendada ka veebis, kasutades veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi (ODR-platvorm).

  XІI. Lõppsätted

  1. Ostja mõistab ja nõustub, et müüja ja ostja vahelistele õigustele ja kohustustele kohaldatakse käesolevaid Üldtingimusi ja Eesti Vabariigi tarbijakaitseseaduse asjakohaseid õigusnorme.

  2. Muudes käesolevates üldtingimustes selgesõnaliselt reguleerimata küsimustes kohaldatakse üksikute müügilepingute sõlmimise ajal kehtinud õigust.

  3. Tellimuse esitamisega kinnitab ostja, et on tutvunud käesolevate Tingimustega ja nõustub nendega täielikult.

  4. Kui üks või mitu käesolevate tingimuste punkti kaotavad täieliku või osalise kehtivuse, ei mõjuta see teiste tingimuste kehtivust ning teised tingimused jäävad täielikult jõusse ja jõusse.

  5. Kõik kaupade ja teenuste hinnad sisaldavad tellimuse vormistamise hetkel kehtivat käibemaksu. Kui maksumäär muutub enne lepingu sõlmimist või enne kauba väljasaatmist, vastutab enammakse katmise eest ostja ning enammakse korral teavitab müüja ostjat koheselt e-posti teel. posti teel enammakstud summa tagastamise võimaluste kohta. Saadetavale kaubale on lisatud ka maksudokument. Maksudokumendi saab saata ka elektrooniliselt, e-posti teel. kirjas, milles ostjat teavitatakse saadetud kaubast. Kõik hinnad, sealhulgas soodushinnad, kehtivad kuni edasise teatamiseni või kuni kaupa jätkub.

  6. Tellimuse esitamisega nõustute arve saamisega elektroonilisel kujul. Elektrooniline arve saadetakse e-posti teel. posti teel, kirjas, milles teavitatakse ostjat tarnitud kaupadest. Kui soovite saada paberarvet, siis palun andke meile sellest teada ja arve lisatakse saadetud kaubale.

  Käesolevad tingimused jõustuvad 10.01.2024.

  Tingimused saab alla laadida siit.

  Tellides nõustun tingimustega